Privacy- en cookieverklaring

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van LKQ Vanesch. U dient zich ervan bewust te zijn dat LKQ Vanesch niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. LKQ Vanesch respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en veilig wordt behandeld. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website en/of app gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen, hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren en hoe we uw gegevens beveiligen.

Ons gebruik van verzamelde persoonsgegevens / klantgegevens

LKQ Vanesch verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bedrijfsnaam en plaats
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type
  • IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. LKQ Vanesch verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om goederen en diensten bij u af te leveren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor de webshop en LKQ Vanesch Groep app, voor het verzenden van e-mails en tot slot het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LKQ Vanesch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor accountgegevens voor onze webshop en bestel-app (zoals voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam en plaats) en uw specifieke e-mail voor actiemailings wordt een bewaartermijn van 6 maanden gehanteerd nadat het account is opgeheven/u zich uitschrijft voor (toekomstige) mailings. Voor gegevens over uw activiteiten op onze website en/of app (zoals bezoekersstatistieken, internetbrowser, apparaat type en IP-adres) wordt een bewaartermijn gehanteerd van 26 maanden na laatste gebruik en/of bezoek aan de website of de LKQ Vanesch Groep app.

Delen met anderen

LKQ Vanesch verstrekt alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Communicatie

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LKQ Vanesch gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. LKQ Vanesch gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden om zo beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten en website hierop kunnen afstemmen. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van LKQ Vanesch of die van een derde partij.

Google Analytics

LKQ Vanesch maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie gebruikt Google om bovenstaande bij te houden en om rapporten over de website aan LKQ Vanesch te kunnen verstrekken. Hiervoor is een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Echter hebben wij het laatste octet van de IP-adressen van alle gebruikers gemaskeerd en hebben wij Google geen toestemming gegeven om de via LKQ Vanesch verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan echter deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. LKQ Vanesch heeft hier geen invloed op.

Cookies uitzetten en uitschrijven communicatie en/of mailings

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Tevens vindt u onderaan iedere mailing de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige e-mails van LKQ Vanesch.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LKQ Vanesch en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aanvragen door contact met ons op te nemen met onderstaande contactgegevens. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. LKQ Vanesch wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LKQ Vanesch is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Daarom nemen wij de bescherming van uw gegevens serieus en nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De verzamelde gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van LKQ Vanesch of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere (persoonlijke) gegevens waarover wij beschikken. Daarnaast maakt de website van LKQ Vanesch gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Veranderingen, vragen en feedback

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en de LKQ Vanesch Groep app. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. We controleren geregeld of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen.

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.